0 Comments

האם שתלים דנטליים יכולים להידבק

ש: אני יודע שיש שתלים בפה שלי, ואני עדיין לא משתמש בהם. האם השתלת שיניים יכולה להיות מדבקת? ת: לפי ה-ADA, "אין ראיות חותכות תומכות בהנחה שהעברת פתוגנים, כולל נגיף הכשל החיסוני האנושי, חיידקים ו-HIV, יכולה לעבור מגוף האדם לחומר מושתל או לאתר הניתוח". העברת פתוגן הנישאת בשתל מוגבלת לחולים עם מצבים רפואיים מערכתיים מסוימים. […]