0 Comments

תוכנה להגנת רשתות ארגוניות מהתקפת סייבר

ישנם מספר יישומי תוכנה זמינים כדי לסייע בהגנה על מערכות מידע מפני סיכוני סייבר, ומספר ארגונים פורסים אותם. במגזר הפדרלי בארה"ב, ארגונים ממשלתיים פורסים מספר פתרונות "שומר סייבר" בעוד ארגונים ויחידים פורסים פתרונות זיהוי/מניעת חדירה וחומות אש מבוססות אינטרנט. לדוגמה, דו"ח מינואר 2002 של המרכז למחקרים אסטרטגיים ובינלאומיים קבע שתוכנה לאיתור/מניעת חדירה "לא הייתה בשימוש […]